Aktualności

Serwisy LEKInfo24 oraz LEKInfo75plus zostały zaktualizowane zgodnie z listą leków refundowanych, w tym leków bezpłatnych dla seniorów, obowiązującą od 1 listopada 2019.

Od dnia 1 listopada 2019 obowiązuje nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W opublikowanym rozporządzeniu są nowe leki, niektóre zostały usunięte, do części leków zostały dodane nowe wskazania do refundacji, dla części leków zostały wprowadzone zmiany w cenach oraz w limitach, co może spowodować zmianę dopłaty pacjenta.

Zobacz informację o zmianach na liście leków refundowanych od 1 listopada 2019 i przejdź do serwisu www.lekinfo24.pl >>

Przejdź do aktualnej informacji o lekach dla seniorów www.lekinfo75plus.pl >>

Serwisy LEKInfo24 oraz LEKInfo75plus są stale aktualizowane na bieżąco. 

Serwis LekInfo24.pl jest objęty Patronatem Honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia niektóre preparaty farmaceutyczne mogą być przepisywane przez pielęgniarki i położne. Recepty wypisywane przez pielęgniarki i położne dotyczą głównie środków przeciwwymiotnych, przeciwbólowych, przeciwzakaźnych. Serwis LekInfo24.pl prowadzi fachowy indeks leków dla pielęgniarek, ułatwiając tej grupie fachowych pracowników ochrony zdrowia prawidłowe wypisanie recepty w oparciu o aktualne informacje o lekach. Indeks leków obejmuje wszystkie grupy leków przepisywane przez pielęgniarki w tym preparaty stosowane w niedokrwistości, chorobach skóry, zatok, przyzębia, substancje rozszerzające oskrzela i anksjolityki. Serwis nasz został doceniony przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, która dn. 21.03.2018 udzieliła serwisowi LekInfo24.pl Patronatu Honorowego. Zapraaszamy wszystkie pielęgniarki i położne do korzystania z naszego serwisu informacji o lekach. Pielęgniarki mają pełny dostęp do informacji dla profesjonalistów oraz w serwisie dla pielęgniarek znajduje się przewodnik odnoszący się do określonych grup leków. 

Przejdź do indeksu leków dla pielęgniarek w serwisie www.lekinfo24.pl  >>

Script logo