Licencje baz leków

Korzystaj z bazy lekinfo24 do wypisywania recept w twoim komputerze w systemie obsługi przychodni


Nasze partnerskie firmy informatyczne dołączyły bazę LekInfo24 do swoich systemów w ponad 100 placówkach medycznych w całej Polsce. Baza LekInfo24 znajduje się w systemach informatycznych różnych dostawców oprogramowania do placówek ochrony zdrowia. 

Oferta licencji na bazę LEKInfo24 dla placówek medycznych

  • Nie jesteś zadowolony z bazy leków, z której dotychczas przepisujesz recepty? 
  • Musisz się łączyć z informatorem o lekach w Internecie, żeby sprawdzać aktualne dane o lekach? 
  • Teraz możesz bardzo łatwo to zmienić i przepisywać recepty z najdokładniejszej bazy leków w Polsce – LEKInfo24, rekomendowanej przez Naczelna i Warszawską Izbę Lekarską oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.


Skontaktuj się z nami i wskaż dostawcę systemu informatycznego do obsługi twojej przychodni lub poproś go o kontakt z nami i dołączenie bazy lekinfo24 do systemu komputerowego placówki, w której pracujesz. My przygotujemy dedykowaną ofertę licencji na bazę leków lekinfo24 dla twojej placówki. 

Tu możesz się z nami skontaktować

Script logo