Oferta i kontakt

Oferujemy reklamę w naszych serwisach, kontekstowe kampanie promocyjne produktów oraz niestandardowe rozwiązania promocyjne.

Oferujemy również licencje bazy informacji o lekach dla placówek ochrony zdrowia.

 

MediCodex Sp. z o.o.
Ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa
e-mail: sekretariat@medicodex.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy, 
KRS: 0000309638,
REGON: 141416062
NIP: 7010134800

Script logo