Oferta i kontakt

Oferujemy reklamę w naszych serwisach, kontekstowe kampanie promocyjne produktów, niestandardowe rozwiązania promocyjne; dla placówek ochrony zdrowia oferujemy licencję bazy informacji o lekach

 

Reklama, dla biznesu, licencje, PR:
Krzysztof Piwowarczyk 
e-mail: k.piwowarczyk@medicodex.pl

MediCodex Sp. z o.o.
Ul. Łucka 20 lok. 1201
00-845 Warszawa
e-mail: sekretariat@medicodex.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XII Wydz. Gospodarczy,
KRS: 0000309638,
REGON: 141416062
NIP: 7010134800

Script logo